ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: 2019 Е КЛЮЧОВА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА НАУКАТА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: 2019 Е КЛЮЧОВА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА НАУКАТА

Динамиката, глобализацията и цифровизацията в световен мащаб изискват съвременни знания и модерни технологии, с които да преодолеем социалните и икономически предизвикателства. Затова за Министерството на образованието и науката е важно научните изследвания и иновациите да бъдат национален приоритет. Полагаме много усилия за засилване на връзките на науката с образованието. Целта ни е да повишим имиджа на българската наука и да подкрепяме учените. 2019 година ще бъде ключова за стимулиране на сектора. Очаква се през следващия програмен период да бъдат отпуснати три пъти повече средства за иновации от Европейския съюз. Целта ни е в рамките на новата програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ да усвоим 1 млрд.лв“.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на Заседанието на Националния съвет за наука и иновации, който се проведе днес в София.

Тя съобщи, че предстои създаването на нова структура научни изследвания и иновации, която ще повиши ефикасността на финансирането в сектора, ще подобри публично-частното партньорство и ще създаде условия за комерсиализация на изследователски резултати и технологичен трансфер.

Заместник-министър Ангелиева очерта пред своите колеги основните приоритети пред „Хоризонт Европа“ и призова учените към активна работа в партньорство в министерството, за да се постигнат поставените амбициозни цели.

В рамките на форума бяха обсъдени още националните приоритети за развитие на научните изследвания и иновации, Стратегията за приоритетните политики в областта на науката за тази година и Годишният доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища и Националната пътна карта за научно-изследователска инфраструктура и др.

Членовете на Националния съвет за научни изследвания призоваха за специализирана методическа подкрепа на български колективи за участието им в европейски мрежи и колективи, подготовката и управлението на проекти, както и за концентрация на финансовите ресурси за научни изследвания и иновации с цел изграждане на критична маса в ключови области и намаляване на фрагментацията.

Споделете

GoTop