ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ИНВЕСТИЦИИТЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ СА В ЦЕНТЪРА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

„България е готова с Националния план за възстановяване и устойчивост от кризата, породена от разпространението на Ковид-19. Смятам, че плановете на държавите-членки трябва да бъдат използвани за повече инвестиции в иновации, наука и образование. Научно-изследователската и развойната дейност са в центъра на реформите и инвестициите в България. Правителството създаде и нова Държавна агенция за приложни изследвания и иновации, която е инструментът за прилагане на консолидирани мерки в областта на политиките и финансирането.” Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на заседанието на Съвета по конкурентоспособност на ЕС, в част „Научни изследвания“, проведено на 26 февруари.

Тя подчерта, че се планира създаването на голяма програма за инвестиции в изследователските университети у нас. По думите й целта е постигането на върхови постижения на базата на ясни принципи, иновации и трансфер на знания, както и кариерни възможности за изследователите, субсидии за реинтеграция на учените и прилагане на принципите на отворената наука.

„Нашите научни институти и университети трябва да предложат планове, които са съсредоточени върху мисиите в „Хоризонт Европа“, заяви заместник-министър Ангелиева. Тя допълни, че в рамките на българския план за възстановяване и устойчивост се предвижда интернационализация на висшите училища, както и повишаване на сътрудничеството им с публични и частни партньори от Европа.

Заместник-министърът обобщи, че е необходима и повече съвместна работа, както и споделяне на работещи механизми между държавите –членки за възстановяване от кризата.

В рамките на българската позиция бяха приветствани усилията на Европейската комисия по отношение на изграждането на адекватни и ефективни връзки между Плановете за възстановяване и устойчивост и Европейските структурни и инвестиционни фондове. България е във финалния етап от процеса по подготовката на своя План за възстановяване и устойчивост. Очаква се той да допринесе за по-ускореното възстановяване на икономиката, а в дългосрочен план – на нейната стабилност.

Споделете

GoTop