ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ТРЯБВА ДА Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ РАБОТАТА НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ТРЯБВА ДА Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ РАБОТАТА НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Навлизането на изкуствения интелект е сред основните фактори, с които можем да преодолеем предизвикателствата пред образованието. Дигитализацията ще даде възможност да се подобри качеството в работата на университетите и ще спомогне тяхната свързаност“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на поредната лекция от цикъла Mastеrclass work 4.0 на тема „Дигитализация и образование. Предпоставки за промяна и възможни решения“.
„Тази година предстои да дефинираме основните цели за развитие на образованието за следващото десетилетие. Необходими са ни иновативни решения. Новата програма за модернизация на университетите, в която ще инвестираме 50 милиона лева, ще им даде свобода сами да формират правилната съвкупност от свързаност, интердисциплинарност и цифрово съдържание“, допълни министър Ангелиева.
По думите й изкуственият интелект трябва да присъства във всяка дисциплина, а не само като отделна специалност. Заместник-министър Ангелиева поясни, че дигитализацията в образованието трябва да формира у учениците и студентите не само знания , но и умения.
Участници в MASTERCLASS WORK 4.0 във Военна академия бяха студенти, университетски преподаватели, представители на синдикални и работодателски организации, институции, неправителствени организации и граждани.

Споделете

GoTop