ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЩЕ ПОДОБРИ ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА И ИНОВАЦИИ И СПРАВЯНЕТО С ГЛОБАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

„Трябва да се възползваме максимално от научните и иновационни възможности на всички държави-членки в Европа. Международното сътрудничество ще подпомогне развитието на европейската наука и иновации и ще допринесе за справянето с глобалните предизвикателства. Това включва достъп до научни, технологични и иновационни ресурси, ефективна мобилност на учени и изследователи, защита на правата върху интелектуалната собственост“.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност в част „Научни изследвания”.

В рамките на форума бяха обсъдени важни теми, сред които и тази за Европейския институт за иновации и технологии (European Institute for Innovation and Technologies – EIT). Съветът прие частичен общ подход за Стратегическата иновационна програма на института.

Тя поставя приоритетите и стратегията на ЕИТ за периода 2021-2027 г. и дефинира целите, дейностите, очакваните резултати и необходимите ресурси.

По думите на заместник-министър Ангелиева общият подход дава нужните основи за това как ЕИТ и „Общностите на знание и иновации“ трябва да постигнат своите цели, да се постигне бързо развитие на иновациите в Европа в следващите години.

Според нея този подход ще отправи и сигнал към бизнеса, висшето образование и научните организации в Европа, че мисията на ЕИТ има нужда от тяхното участие и ангажираност.

В обръщението си заместник-министърът акцентира и върху предизвикателствата пред Западните Балкани, както и нуждата от насърчаването и подпомагането на тяхната по-нататъшна интеграция в европейската общност и икономика.

Споделете

GoTop