ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: НАУКАТА И ИНОВАЦИИТЕ СА ПРИОРИТЕТ ЗА СТРАНАТА НИ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: НАУКАТА И ИНОВАЦИИТЕ СА ПРИОРИТЕТ ЗА СТРАНАТА НИ

„Науката и иновациите са неделимо цяло, а икономика, която се основава на знания, има влияние върху цялото общество. Инвестициите в научна инфраструктура и млади изследователи са основен стълб за създаването на глобални екосистеми. България има огромен потенциал и възможности, които трябва да развиваме. За нас е гордост да покажем как използваме структурните фондове, работата на изследователите ни и на водещите ни научни центрове“. Това каза заместник – министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на откриването на международната конференция на Futuris 2019 на тема “Научноизследователски инфраструктури на бъдещето – синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие“.

„Правителството показа, че науката и иновациите са основен приоритет като бяха инвестирани повече от 300 милиона лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в ключови за науката области. Осигурихме много възможности и за присъединяването на страната ни към повече международни проекти. Бяха одобрени допълнителни 22 млн. лв. от Националния бюджет за изграждане на научна инфраструктура и участие в международни мрежи и партньорства“, посочи заместник-министърът. По думите й провеждането на подобни форуми е изключително важно, защото дават възможност на младите изследователи да обменят опит. Според нея конференцията може да се нарече интернационална, защото показва синергията в европейските фондове, тъй като инвестициите в научна инфрасктруктура имат въздействие върху всички региони. Заместник-министър Ангелиева допълни, че МОН полага много усилия и за засилване на връзката между науката и бизнеса. Според нея развитието на Центровете за върхови постижения е съществен компонент и за модернизацията на университетите и учебните им програми.

В рамките на двудневното събитие в НДК ще се включват редица лектори от Европейската комисия, водещи научноизследователски консорциуми, университети и научни организации. Ще бъде представена и международната оценка на Пътната карта на научната инфраструктура на България. С изложба, презентации и видеоматериали ще бъде отбелязана първата година от началото на изпълнението на проектите за Центрове за върхови постижения и Центрове по компетентност. Организатори на събитието са Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Споделете

GoTop