ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ОБМЕНЪТ НА ЗНАНИЯ ТРЯБВА ДА Е ПРИОРИТЕТ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО И НАУЧНО ПРОСТРАНСТВО

„Необходимо е да дадем ясен знак на изследователите, че където и да правят наука, тя ще се цени еднакво. Обменът на знания трябва да е приоритет в рамките на Европейското образователно и научно пространство. Модернизацията във висшето образование трябва да продължи, както и участието на България в университетски мрежи. Нужни са комплексни, добре координирани мерки и политики за насърчаване мобилността на учители, студенти, преподаватели и изследователи.“ Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на участието си в Съвета по образование, младеж, култура и спорт на Европейския съюз, който се проведе в Брюксел.

Тя посочи, че трябва да продължат и усилията за постигане на синхрон в изпълнението на дейностите за насърчаване на мобилността и кариерното развитие на национално ниво. По думите й, за целта е нужно финансиране от националния бюджет, Европейският социален фонд и програмите „Хоризонт Европа“ и „Еразъм +“.

В рамките на форума европейските министри обсъдиха темите за обмена на знания в рамките на ЕС, екологичния преход и начините за подобряване на образователната система в Европа. Министрите се обединиха около тезата, че мобилността е основен принцип, за наличието на качественото образование и наука. Те отбелязаха важността от съществуването на възможности за проследяване на развитието, както в професионалното образование и обучение, така и в областта на висшето образование. Участниците посочиха и необходимостта от картографиране на европейско равнище, за да се наблюдават потоците на мобилност.

В рамките на Съвета министрите приеха резолюция на Съвета на ЕС за образованието и обучението като част от бюджетния процес на Европейския семестър. Документът подчертава необходимостта да продължат усилията в областта на образованието при 15-годишните деца и в обучението на възрастни.

Споделете

GoTop