ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

„Образованието и науката са и ще останат основен приоритет на правителството. Мисля, че го доказахме не само с увеличаването на учителските заплати, но и с новите 11 образователни програми и 9 научни програми. Същевременно ще се стремим да има повече средства за наука и образование от Европейския съюз.“

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на откриването на 11-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.

„От ноември миналата година до сега се случиха много положителни неща. През декември Европейската комисия одобри нашите промени по програмата и стартираха три ключови проекта с общ бюджет над 230 млн. лв. Това са проектите за квалификация на педагогическите специалисти, за приобщаващо образование и проект „Подкрепа за успех“, допълни Ангелиева.

Предстои да бъде одобрен още един проект на стойност 105 млн. лв. -„Образование за утрешния ден“. С него ще подготвим училищната система за предизвикателствата на цифровизацията и технологиите и ще поставим основите на съвременно и модерно образование, което да награждаме в бъдеще“, каза заместник-министърът.

Комитетът за наблюдение прие Годишния доклад за 2018 г. за изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Взето бе решение Управляващият орган на ОПНОИР да пристъпи към покана за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектните предложения от резервния списък по процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“.

Одобрена бе и актуализация на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на ОПНОИР.

Комитетът прие и методология и критерии за подбор на операции „Студентски практики 2“ и „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Споделете

GoTop