ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА ОТКРИ ОБНОВЕНАТА ЛАБОРАТОРИЯ НА АГРОБИОИНТИТУТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА ОТКРИ ОБНОВЕНАТА ЛАБОРАТОРИЯ НА АГРОБИОИНТИТУТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ

„Радвам се да видя, че след много упорит труд Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ успява да допринесе за изпълнението на най-добрите проекти. От ключово значение в новия програмен период ще е да инвестираме именно в тях“.

С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева се обърна към гостите и организаторите на откриването на обновения лабораторен комплекс на Агробиоинститута на Селскостопанската академия. Той е част от проект „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ с бюджет близо 24 милиона лв. Около 300 хиляди лева са за ремонта на лабораторния комплекс на Селскостопанската академия. Изградени са нови електро, вентилационна и климатична, противопожарна и охранителна системи. Осигурена е необходимата среда за инсталиране и функциониране на ново лабораторно оборудване, увеличение на експериментална работа, както и значително разширяване на капацитета за високотехнологични приложни изследвания. Координатор на проекта е Институтът по органична химия с Център по фитохимия при Българската академия на науките, Агробиоинститутът при Селскостопанската академия и Биологическя факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Срокът за изпълнение на проекта е 30 ноември 2023 г.

Карина Ангелиева заяви, че днес науката е натоварена с много отговорности и освен да прави наука, тя трябва да обучава и създава бизнеса.

Заместник-министърът посочи, че през изминалата година в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз България, е подписана декларация относно „Храни 2030“. С нея са поставени и десетте принципа за развитие на научните изследвания и иновациите в областите биоикономика и биоземеделие. Тя допълни, че тези принципи вече се виждат в основите на новата рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. В нея сектор „Биоикономика“ е основен приоритет и се предвиждат инвестиции в размер на 10 милиарда евро.

Споделете

GoTop