ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ПЛАНИРАМЕ СЪЗДАВАНЕТО НА АГЕНЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ПЛАНИРАМЕ СЪЗДАВАНЕТО НА АГЕНЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

„Не е достатъчно да се опитваме да догонваме останалите европейски държави. Трябва да сменим начина си на мислене в България, да взимаме умни решения и да направим „лъвски“ скок“.
С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева се обърна към участниците в 14-тия Национален иновационен форум „Интелигентни политики за иновационен растеж“.

Тя обясни, че не само България има проблеми с областта на науката, иновациите и комерсиализирането на научните резултати, а дори държави като Германия и Франция.
„Започна планирането на политиките за наука и иновации на Европейския съюз и на националните ни политики до 2030 година, а това е бъдещето на нашите деца.“, заяви Ангелиева.
Тя посочи, че докато преди десет години в 95 процента от участниците в рамковата програма за наука и иновации са били само научни организации, днес 40 процента от тях са представители на бизнеса.

„Планираме да реализираме нов публичен инструмент за подкрепа на развитието на научната и развойната дейност в България. Предвиждаме създаването на агенция, която да обедини научния мениджмънт и управлението на центровете, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, каза Ангелиева. „Целта ни е да обединим и модернизираме научните обекти включени в пътната карта за научна инфраструктура. В агенцията ще са концентрирани и новите инструменти по отношение на отворен достъп и достъп до научни резултати, включително чрез изграждането на български „облак“ за научни изследвания“, посочи заместник-министърът.

„Иновациите са най-ефективният инструмент за постигане на висок и устойчив икономически растеж“, каза президентът Румен Радев. „ Това означава да имаме хора с критично мислене и отворен ум, както и сила и смелост да отстояват идеите си”, допълни Радев.

„Иновационната дейност е заключена само в няколко големи регионални центъра. Целта на България трябва да е достигането на средноевропейско ниво, защото страната ни има своите традиции и своите постижения. Вярвам, че с нашите общи усилия, ще направим така, че да се разгърне иновативния талант на българина и да ни изведе на иновационната карта на Европа”, отбеляза Радев.
„България остава на равнището на 2010 г. по редица показатели за състоянието на развитието на иновационния потенциал“, посочи на форума като основен извод от анализа през годината председателят на фондацията „Приложни изследвания и комуникации“ Огнян Шентов. Той припомни, че за научноизследователска и развойна дейност у нас се отделя под 1 процент от БВП, намалява и броят на персонала, зает с научни изследвания.

Форумът „Интелигентни политики за иновационен растеж“ представя иновационния обединява усилията на всички заинтересовани страни за подобряване на иновационната среда в страната и е най-представителната национална иновационна платформа за сътрудничество между български и чуждестранни организации за стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес.

Събитието завърши с награждаването на победителите в конкурса „Иновативно предприятие на годината“. За приза са номинирани 25 фирми от различни сектори. Всяка от тях ще получи новата марка на фондацията „Приложни изследвания и комуникации“- „Високи постижения в иновациите.

Споделете

GoTop