ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА ПРЕДСТАВИ НОВАТА РАМКОВА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА ПРЕДСТАВИ НОВАТА РАМКОВА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева представи новата Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027) на състоялата се в Лабораторния комплекс на София Тех Парк среща с членове на Националната контактна мрежа по РП „Хоризонт 2020“ в присъствието на представители на медиите и служителите, отговорни за връзките с обществеността на Българска академия на науките и на университетите.

Тя представи общата рамка, структурата, целите и инициативите на „Хоризонт Европа“, като обърна специално внимание на елементите на националната позиция, която има за цел да защити интересите и приоритетите както на българските учени, изследователи и участници в иновационната екосистема, така и на европейската научноизследователска общност.

Сред основните приоритети за България са гарантиране на равнопоставеност при участието в проекти по Рамковата програма, мобилността на учените, приобщаващо участие за подобряване на напредъка на изоставащите страни, по-големи инвестиции за докторанти и пост-докторанти, по-голям процент финансиране за съвместни проекти с други държави членки на ЕС и ефективна синергия при планиране и финансиране на проекти със средствата и възможностите, които предоставят кохезионните фондове.

Заместник-министър Ангелиева насърчи участниците – представители на научната и академична общност и медиите, да споделят своите предложения, становища и препоръки по съдържанието на „Хоризонт Европа“, за да се постигне съгласувана и единна национална позиция в преговорите.

Другите три сесии от двудневното интерактивно обучение на тема „Комуникация и обществена ангажираност с науката“ бяха по темите „Начини за комуникация и предоставяне по достъпен и разбираем начин на информация за научни постижения и резултати“, „Ролята на научния журнализъм и научна комуникация за науката и обществото“, както и информация за актуални възможностите за финансиране, които предоставя сегашната РП „Хоризонт 2020“.

Обучението се проведе във връзка с изпълнение на Оперативния план на първия етап на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. С него се цели да се постигне обществена значимост на научните резултати и тяхното припознаване като приоритет за българските медии.

Споделете

GoTop