ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: РАБОТИМ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: РАБОТИМ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ

„Министерството на образованието и науката е в процес на стартиране на нова процедура за модернизиране на университетите. Тя ще разполага с бюджет от 50 милиона лева от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще подпомага процеса на актуализиране на учебния процес, подбряване подготовката на преподавателите и въвеждане на дигитални инструменти и съдържание във висшите учебни заведения.“

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на среща от серията „Masterclass work“ 4.0, която се проведе във Велико Търновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Тя се организира от КНСБ съвместно с Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика и бе посветена на предизвикателствата, които поставя дигитализацията пред пазара на труда.

Ангелиева посочи, че с тази програмата се цели да се стимулират нашите университети да бъдат предприемчиви и иновативни, така че да отговорят на динамиката на икономиката и пазара на труда в страната и в света. По думите трябва оттук насетне университетите да имат ясна стратегия за насърчаване на научни изследвания и практическото образование, което реално ще бъде основата за разходите на иновативна икономика в регионите.

„Без развитие на науката и хора с умения за работа с големи данни и изкуствен интелект няма да се справим с предизвикателствата на дигиталната трансформация“, коментира заместник-министърът. Тя подчерта и проблемът с т.нар „фрагментация“ на университетите, които са затворени общности и не общуват помежду си. „С промените в Закона за висшето образование предлагаме реално да се подобри проблемът с прозрачността на университетите, за да станат видими за обществото и да се споделят добрите им резултати“, заяви Ангелиева и призова висшите учебни заведения да създават повече партньорства с бизнеса и синдикатите.

Заместник-министърът припомни, че тази година е ключова за висшето образование, защото ще се очертае визията му за следващото десетилетие. В своето обръщение президентът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че всеки работещ трябва да получи базови дигитални умения.

Според заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинава заради технологиите ще се преструктурират цели сектори, както и нуждата от работна сила. По думите й заради променящите се условия на пазара на труда около 40% от работодателите в Европа изпитват затруднения при набирането на кадри. „Затова дългосрочното решение на тази тенденция е през образователната система“, която да подготви младите за новите професии“, коментира Русинова.

Споделете

GoTop