ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ СА ВОДЕЩ ПРИОРИТЕТ ЗА БЪЛГАРИЯ

Ранното детско развитие и образование са водещ приоритет за страната ни, която участва и реализира редица европейски проекти за осигуряване на грижа и подкрепа на децата, за подобряване на материалната, социалната и семейната среда, и за по-добър достъп до образователните и здравните услуги. Това каза заместник-министър на образованието и науката Карина Ангелиева по време на онлайн международна конференция „България расте с децата си“, посветена на подобряването на компетентностите на служителите, работещи с подрастващи.

През миналата година Министерството на образованието и науката предприе действия за обхващане на 4-годишните деца в задължително предучилищно образование, което е изключително важно за езиковото, когнитивното, емоционалното и социалното им развитие. Заедно с обучението, възпитанието и социализацията се осигурява и редовна грижа, а подкрепата за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно идентифициране на потребностите на децата предотвратява натрупването на образователни дефицити.

В рамките на конференцията еврокомисарят по въпросите на кохезията и реформите Елиза Ферейра посочи, че всички деца трябва да имат достъп до качествени услуги. „Грижата за децата трябва да бъде на много високо качество, да се инвестира в учебните програми, в ресурсите, и най-важното в педагозите“, добави тя. Еврокомисарят отбеляза още, че Министерството на образованието и науката работи активно по различни проекти за подобряване на развитието на децата.

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева посочи, че осигуряването на подкрепяща среда за децата и техните семейства оказва съществено влияние върху цялостното им развитие и успех в по-късен етап. Именно затова инвестициите в грижата в ранна възраст са ключова предпоставка за осигуряване на възможности за най-добър старт в живота на всички.

Заместник-министър Карина Ангелиева постави акцент и върху Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в България за периода до 2030 г., която беше приета от правителството. По думите й за първи път се създава такъв документ, който да обхваща всички политики, свързани със знанието и развитието както на децата и учениците, така и на учителите, непедагогическите специалисти и професионалистите от неправителствения сектор. Постигнатите резултати са вследствие на доброто сътрудничество между институциите и местните структури. Заместник-министър Ангелиева подчерта, че в следващия програмен период подобряването и развитието на ранното детско образование ще бъде поставено отново като приоритет.

В събитието взеха участие още заместник-министри, представители на международни организации, водещи европейски учени, университетски преподаватели и др.

Споделете

GoTop