Заместник-министър Карина Ангелиева ще открие дискусионен форум под надслов „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“.

На 7 март 2019 г. от 10.00 ч. в огледалната зала на Софийския университет заместник-министърът на образованието и науката ще открие дискусионен форум под надслов „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“.

Форумът се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и част от програмата посветена на създаването на партньорска структура на международния консорциум в България.

В конференцията ще участват представители на Изпълнителния борд на EATRIS-ERIC, като част от тяхното официално посещение в страната. Ще бъдат представени национални научни програми и инфраструктури в областта на биомедицината, ще бъдат обсъдени възможностите за научно и технологично сътрудничество в областта на персонализираната транслационна медицина, възникващи от присъединяването на България към Европейската инфраструктура.

В програмата на форума се предвиждат презентации на научноизследователска инфраструктура отговаряща на високите стандарти на съвременната молекулна медицина и омикс-технологиите, насочени към персонализирана фундаментална и приложна медицина, като Националния университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ), концепцията за изграждане и развитие на финансирания чрез ОП НОИР Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ и Центърът за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология. „

EATRIS – ERIC e паневропейски консорциум към ЕС и има основна роля в развитието на знанията и технологиите в областта на транслационните изследвания, разработването на лекарства, иновативни стратегии и подходи за превенция, диагностика и медицинско лечение, състоящ се от над 80 водещи европейски института. Работата на EATRIS е насочена към предклинични и ранни клинични разработки на медикаменти, ваксини и диагностика. Водещите научни центрове, към които се присъединява България, заедно със своята инфраструктура и научен потенциал предоставят ценен ресурс за развитие на иновативни технологии. Чрез съвместната работа и комбинираните усилия едновременно с предоставянето на най-добрата терапия на пациентите се подобрява и иновативния потенциал на Европа.

Споделете

GoTop