Заместник-министър Карина Ангелиева ще открие нов лабораторен комплекс

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева ще открие обновения лабораторен комплекс на Агробиоинститута на Селскостопанската академия. Проектът се финансира по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Събитието ще се проведе утре от 11 часа в сградата на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ /зала АБИ/.

Споделете

GoTop