ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ЩЕ СТАРТИРАМЕ УЕБСАЙТ КЪМ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ЩЕ СТАРТИРАМЕ УЕБСАЙТ КЪМ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА

„Образование с наука“ е динамична и развиваща се програма и Министерството на образованието и науката ще продължи да я надгражда. Целта ни е да популяризираме работата на музеите на БАН и научното образование, както и да запалим интереса на децата към различни научни дисциплини. Ще стартираме и уебсайт портал към програмата, където ще се публикуват всички материали, които ще бъдат разработвани, а учениците и учителите ще могат свободно да ги ползват“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на изнесен урок за второкрасници от 18 Средно училище „Уилям Гладстон“ в Националния археологически музей. На достъпен за учениците език и чрез игра децата бяха въвлечени в тайнствата на археологията и историята. „Тази програма е значима и поради необходимостта от признаване ролята на изследователите и тяхното престижно място в обществения живот“, посочи заместник-министър Ангелиева. По думите й изследователите не са затворени в своя научен свят хора, а имат необходимия подход, за да комуникират с децата и да ги увличат в дисциплини, които ще развият тяхното творческото им мислене. След урока децата имаха възможност да обсъдят и затвърдят наученото в музея. Това е една от най-новите инициативи, свързани с програмата на МОН „Образование с наука“. Тя включва дейности, които развиват и надграждат наученото в училище чрез обучение в музеите. „Образование с наука“ предвижда всички ученици от столични училища да могат да посещават музеите и институтите на БАН по време на извънкласните си занимания и в тях да учат математика в онлайн класни стаи, да програмират роботи, да търсят решения за справяне с климатичните предизвикателства, да правят антропологични изследвания, химични опити, проекти по механика и холограми, да прилагат космически технологии в екологията. По програмата са одобрени 26 проекта на обща стойност 500 000 лв., чрез които институтите и музеите на БАН ще разработят образователни програми и дейности за учениците. Предвижда се и провеждането на летни школи за обучение на децата и учителите им.

Файлове

Споделете

GoTop