ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА ЩЕ УЧАСТВА В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

На 05.12.2018 г. от 10 часа в БТА заместник-министър Карина Ангелиева ще участва в пресконференция на проекта по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „ Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден”. Той се изпълнява от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. По време на пресконференцията ще бъдат представени приключилите дейности по проекта и постигнатите резултати.

Споделете

GoTop