ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ГОДИШНАТА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКИТЕ СТИПЕНДИАНТИ ПО ПРОГРАМА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ“

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ГОДИШНАТА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКИТЕ СТИПЕНДИАНТИ ПО ПРОГРАМА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ“

Само за периода 2014-2018 г. България е усвоила близо 6 млн. евро по Програма „Мария Склодовска-Кюри, в това число и няколко индивидуални стипендии. Това е поредно доказателство за наличието на висококачествен научноизследователски потенциал у нас, каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева при откриването на годишната среща на българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Склодовска-Кюри“. Тя тя подчерта положителната тенденция на участието на България по програмата, както и необходимостта от постигане на синергия между нея и бъдещата национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“. „Искрено вярваме, че благодарение на установеното институционално партньорство между МОН, националните контактни лица по „Мария Склодовска-Кюри“ и българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата, успехите на страната ни ще запазят своята положителна тенденция в контекста на цялостната реализация на Рамковата програма „Хоризонт 2020“, посочи зам.-министърът. По време на срещата бяха представени годишния план за дейността на българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата, както и индивидуалните стипендии на някои от участниците – доц. Лили Димова, доц. Велислава Терзиева, проф. Валя Василева и д-р Лина Гергова. Също така бяха показани и два текущи проекта, изпълнявани по дейност RISE (Обмен на изследователи и новатори) на програма „Мария Склодавска-Кюри“, с основни бенефициенти „Института по инженерна химия“ и „Института по органична химия с център по фитохимия“ на Българската академия на науките.

Споделете

GoTop