ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ИНОВАТИВНИ МЕДИКАМЕНТИ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ИНОВАТИВНИ МЕДИКАМЕНТИ

Медицинският университет в Пловдив събра учени и представители на бизнеса на информационен ден на Инициативата за иновативни медикаменти. Там те получиха практически съвети как да се включват в научни проекти и да реализират публично-частни партньорства в рамките на инициативата.

Форумът се организира от Министерството на образованието и науката, Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации.
Инициативата за иновативни медикаменти е създадена с цел подкрепа за разработването на по-качествени и по-безопасни медикаменти за пациентите.

Научните изследвания в рамките на програмата следват приоритетите на научните изследвания в здравеопазването на ЕС, както и основните приоритети в лекарствената политика на Световната здравна организация.

До момента са реализирани 121 проекта с 2254 участници и са създадени над 7000 научни продукта.

Споделете

GoTop