ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ОБЛАК ЗА ОТВОРЕНА НАУКА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ОБЛАК ЗА ОТВОРЕНА НАУКА

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева участва в знакова конференция, с която стартира Европейски облак за отворена наука (ЕООН) във Виена.

Проектът на Европейската комисия се осъществява в рамките на програма “Хоризонт 2020“ и е европейска инициатива за създаване на компютърни услуги в облак, които да улеснят достъпа на изследователи и новатори до изчислителни услуги и данни.

По време на форума заместник-министър Ангелиева представи Виенската декларация за изпълнението на облака и подчерта, че прилагането на ЕООН е процес на непрестанно обучение, а не еднократен акт. Тя акцентира върху необходимостта от продължителен диалог за изграждане на доверие сред всички участници в процеса – учени, изследователи, потребители и финансиращи институции.

В представянето на декларацията участваха още държавния секретар на Румъния Киприан Преда и министърът на образованието, науката и научните изследвания на Австрия Хайнц Фасман.

Европейският облак за отворена наука е не само европейски научноизследователски проект – той ще бъде отворен за партньори от цял свят.
България би могла да изпълнява водеща роля в изграждането на портала, благодарение на традициите в областта на информационните и комуникационните технологии.

ЕООН е проект с изключително значение за Европа, заради създаването на отворен достъп до научна информация. Целта му е да ускори процеса на научните открития, както и да създаде възможност за нови форми на научни изследвания на базата на използване на данни и внедряване на резултатите от изследванията в европейския бизнес сектор. Очаква се използването на облака да се отрази положително не само на науката, а на индустрията и цялото общество.

Споделете

GoTop