ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В НАГРАЖДАВАНЕТО НА НАЙ-УСПЕШНАТА ИНОВАТИВНА ФИРМА И НАЙ-ДОБРИЯ ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В НАГРАЖДАВАНЕТО НА НАЙ-УСПЕШНАТА ИНОВАТИВНА ФИРМА И НАЙ-ДОБРИЯ ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева участва в церемонията по награждаването на победителите в конкурса на Съвета по иновации на Българската търгово-промишлена палата за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект.

Тя каза, че проектният и конкурсен принцип са основополагащи за модернизацията на образованието.

„В МОН работим в тази посока по отношение и на училищната политика. Целта ни е да изградим в учещите предприемаческо мислене и проектна компетентност. По този начин от получаващи знания, децата ще станат създатели“, допълни Ангелиева.

Тя заяви, че публичното припознаване на малките и средни предприятия е важно, защото по този начин младите хора ще могат да се ориентират на пазара на труда и да намерят реализация.

Първата награда в категорията „Най-успешна иновативна фирма“ получи Сирма Ей Ай, която е внедрила и продава изключително успешно в чужбина семантични графови база данни.

Втората най-успешна иновативна фирма е ASSEN AERO ООД, която разработва автоматизирани системи за управление и контрол на ултрамодерни футуристични средства за въздушен транспорт в градска среда, базиращи се на пилотирани и безпилотни летателни апарати с изкуствен интелект.

Трето място бе присъдено на НИТЕМ, които имат успешно реализирани проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, в т.ч. водни и фотоволтаични електроцентрали.

В категорията за най-добър иновативен проект първото място взе колектив от Института по Инженерна химия при БАН. Проектът е с наименование: „Директно добиване на енергия от сероводорода в черноморските води в сулфидна горивна клетка“.

Второто място бе присъдено на биостопанство „ЛОПЯНКО“ за проект АГРИ-ГАЯ 18 “Рафинерия за алтернативни протеини и модерни биологични приложения в копринената индустрия“.

Проект „Гама подвижни контейнери за смесено и разделно събиране на отпадъци от бита и други видове отпадъци“ получи третата награда в категорията.

Споделете

GoTop