ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева участва в научна конференция за Европейското социално изследване. Тя се проведе в университета за национално и световно стопанство. Проектът ESS-ERIC се финансира от Министерството на образованието и науката и е част от Националната пътна карта за научно-изследователски инфраструктури 2018 – 2023 г.

„Разговорът за Европейското социално изследване е важен, защото социалните изследвания имат пряк ефект върху българския народ и качеството на живот на хората. През март в Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз постигнахме единодушно споразумение, че е от изключително значение активното включване на социалните и хуманитарните науки в сферата на научните изследвания. То e необходимо, защото предизвикателствата в работата на Европейския съюз трябва да могат да бъдат разбирани и споделяни в обществото“, каза Карина Ангелиева по време на откриването на конференцията.

Тя сподели с участниците, че в последните две години Министерството на образованието и науката е създало редица условия, страната ни да бъде припознат партньор в европейската научна карта за инфраструктура и ще продължава да работи до достигането на устойчивост.

Заместник-министърът допълни, че министерството работи и по създаването на Електронен портал за наука, в който ще фигурират всички обекти от националната пътна карта за научни изследвания, за да може трудът на българските изследователи да бъде разпознаваем и видян.

ESS е най-мащабният научно-изследователски проект в социалната сфера на Европа. Основната му цел е да изследва стабилността и динамиката на социалната структура и обществените нагласи и да анализира как се променя европейския социален, политически и морален климат.

В рамките на изследването работят международни екипи от 37 страни. Българското участие в ESS се цени високо от международните координатори и партньори, а ролята на страната ни за успеха на проекта е определена като водеща.

По време на форума бяха представени научни доклади и презентации, а участниците обсъдиха възможностите за използване на данни от ЕСС в работата на изследователите.

Споделете

GoTop