ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ ЗА НАУКА НА ЕС

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ ЗА НАУКА НА ЕС

„Сега повече от всякога трябва да обединим усилията си и заедно да ускорим развитието на иновациите, основани на фундаментални научни изследвания. Това трябва да стане чрез подкрепа на млади изследователи и насърчаване на тяхната научна кариера. Необходимо е да засилим работата и върху т.нар. „отворена наука“. Тя ще ни помогне да се справяме с бъдещи предизвикателства и да гарантираме икономическите интереси на ЕС“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на видеоконференция на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз в част „Научни изследвания“.

Целта на онлайн заседанието бе да се обсъди ролята на европейските научни изследвания и иновации в отговор на пандемията от Covid-19. Тема на дискусиите бе и инициативата на Европейската комисия за съставяне на план за действие с конкретни мерки. Заместник-министър Ангелиева смята, че Европа трябва да е независима по отношение на научните изследвания. Тя допълни, че за да е по-голяма ефективността на инвестициите в научни разработки, трябва да се избягват фрагментацията и дублирането.

„В момента България картографира целия си научен капацитет, включително по отношение на инфраструктурата и оборудването“, допълни заместник-министърът. По думите й е необходима гъвкавост за осигуряване на по-бързо финансиране и по-леки административни процедури по отношение на проектните предложения, свързани с Covid-19. „Трябва да работим и за по-добра комуникация между научната общност и обществото“, завърши заместник-министърът.

В рамките на заседанието представителите на държавите членки обмениха информация за предприетите от всяка страна мерки в научноизследователски и иновационен план. Участниците се обединиха около тезата за необходимостта от координирано сътрудничество. Европейските министри бяха единодушни, че работата по обновяване на плана за действие трябва да продължи и да бъдат определени конкретни дейности в средносрочен и дългосрочен план.

Споделете

GoTop