ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ОТКРИВАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА “SHARE-ERIC ”БЪЛГАРИЯ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ОТКРИВАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА “SHARE-ERIC ”БЪЛГАРИЯ

Да се правят инвестиции и изследвания в областта на социалните науки е важно, защото тe са полезни за обществото. Радвам се, че България вече е част от SHARE-ERIC България и че в Националната пътна карта за научна инфраструктура имаме център, който ще изследва социалните тенденции и предизвикателства, пред които сме изправени. Смятам, че ключът към посрещането на предизвикателства е знанието, а информацията, която тези проучвания ни дават, помага да влияем на процесите положително“.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на официалното откриване на Научноизследователски център “Share – Eric”- България.

“Share” е международно изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа. През 2004 година по проекта започва интервюирането на хора над 50 години и събиране на информация за техния икономически, социален и здравен статут. Срещите се правят с едни и същи хора на всеки две години, колкото е възможно може по- дълго.

Хиляди изследователи от цял свят използват тези анонимизирани данни за своите изследвания. Техните анализи се използват за политически реформи, икономически прогнози и законодателни текстове, в основата са на научни книги и статии, академични лекции, експертизи и публикации в медиите. Данните са безплатни и напълно достъпни.

Според специалисти, на базата на тези проучвания учените ще имат възможност да идентифицират предизвикателствата и да помогнат на хората в достигането на по-добро качество на живот.

„Институтът за изследване на обществата и знанието“ при Българската академия на науките е координатор на проекта за България, който се финансира от Министерството на образованието и науката по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г.

Новосъздаденият център ще осигури възможност за приложна работа на изследователи и студенти.

Споделете

GoTop