ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕС ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕС ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Научни изследвания”. Основната тема бе напредъкът по законодателния пакет за следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Делегатите обмениха мнения за развитието на преговорите между Съвета, Европейската комисия и Европейския парламент по този законодателен пакет.

Европейските министри, отговорни за научните изследвания, постигнаха съгласие по темите за първите научноизследователски „мисии“ и партньорства, които ще получат финансиране от новата програма „Хоризонт Европа“. През април предстои сформирането на „комитети за мисиите“ с участието на експерти от всички държави, в които се очаква и България да вземе активно участие.

Заместник-министър Ангелиева изрази българската подкрепа за по-голямата роля на националните органи/сектори във формулирането на научните мисии и партньорствата в рамките на „Хоризонт Европа“, като добави, че ключов фактор за успех на мисиите ще бъде тяхната практическа реализация на национално и местно ниво. Те трябва да имат ясно влияние върху всички европейски граждани и широко споделяне на научните резултати. Г-жа Ангелиева даде пример със здравеопазването и изследванията върху диагностицирането и лечението на рак. Те са обвързани с редица други регулации, които биха могли да забавят използването на последните иновации и технологии. „Трябва да има по-засилено сътрудничество между различните сектори в Европейската комисия, както и на национално ниво между отделните министерства, а научните изследвания и иновациите да се изведат като хоризонтален приоритет на водещите политики“, каза Ангелиева.

Заместник-министърът обясни, че Националният съвет за наука и иновации ще обсъди тези въпроси през март 2019 г. Тя информира своите колеги и за Националните научни програми, които имат за цел да изградят необходимия капацитет в България и така да насърчат участието на повече български учени в бъдещите съвместни проекти по „Хоризонт Европа“.

На този етап от преговорите министрите постигнаха съгласие по пет теми за „области на мисии“: Адаптация към изменението на климата, в това число промени в обществото, Рак, Здрави океани, морета, и входящи води, Неутрален климат и интелигентни градове и Здрава почва за устойчива храна.

Министрите също така постигнаха консенсус относно необходимостта от изграждане на „една спирка“ (one stop shop) за иноваторите и именно това може да бъде Европейския съвет за иновации. „Има ясна демаркация между отделните финансови инструменти като Invest EU, Европейския институт за технологии и иновации, Европейския съвет за иновации и други, но често нашите стартиращи компании и млади иноватори и предприемачи не се ориентират или им липсва целева консултантска подкрепа“, посочи Карина Ангелиева. По време на участието си заместник-министърът призова и за опростяване и уеднаквяване на правилата за кандидатстване в различните програми, свързани с рискови иновации.

Беше решено още, че т. нар. „смесено финансиране“ – безвъзмездни средства, смесени със заеми – предвидени в новия инструмент Европейски съвет за иновации, трябва да бъдат насочени само към проекти, които не подлежат на финансиране от банки. Причината е, че са твърде рискови за получаване на банкови кредити и следва да не се припокриват с други схеми за финансиране като например програмата за гарантиране на заеми на InvestEU.

С наближаването на изборите за Европейски парламент през май министрите постигнаха съгласие за ускоряване на преговорния процес и постигане на максимален напредък по време на Румънското председателство.

Споделете

GoTop