ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕС

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕС

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева участва в редовно заседание на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз (ЕС).

Основна тема на форума бяха научните изследвания и иновациите като движеща сила в Европейския съюз.

Министрите за научни изследвания се обединиха около тезата, че за постигането на по-конкурентоспособна Европа, държавите-членки трябва да инвестират повече в научни изследвания и инфраструктура.

В обръщението си Карина Ангелиева подчерта колко важна е ролята на институциалните партньорства, на мисиите и на Европейския иновационен съвет за изграждането на по-добра работа на мрежите за взаимодействие в ЕС.

Заместник-министърът представи позицията на България и по въпроса за иновациите в бъдещата рамкова програма на ЕС и призова за повече обвързаност между бъдещите програми и политиките на съюза.

Ангелиева посочи, че за да бъдат научните изследвания успешно приложими в икономиката, е необходимо повишаване на качеството на законодателството и неговото прилагане на национално и европейско равнище.

Министрите подписаха декларация за Централно-източноевропейската инициатива за селско стопанство, аквакултури и горско стопанство. Тази декларация цели насърчаване на по-широката цифровизация, използване на иновации, устойчиво управление и използване на природните ресурси в Централна и Източна Европа.

По време на форума бе представен и „Черноморски дневен ред за стратегически научни изследвания и иновации“. Основната цел на документа е да фокусира вниманието на заинтересованите страни върху нуждата от увеличаване инвестициите в научни изследвания и иновации в черноморския регион предвид неговия потенциал.

Споделете

GoTop