ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И БИЗНЕСА Е ЗАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И БИЗНЕСА Е ЗАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Съвместната работа между бизнеса и професионалните гимназии е необходимост. Радвам се, че преди няколко години наистина започна един изключително добър диалог между професионалните гимназии и работодателите. И двете страни разбраха, че диалогът е не само залог за бъдещето на ученика, а изобщо за развитието на нашата икономика. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на дискусия за качеството на професионалното образование и обучение и необходимостта от квалификации. Над 2000 учебни програми са актуализирани вече с участието на професионални гимназии и представители на бизнеса, съобщи Михайлова. Предвижда се актуализация да има на всеки 5 години, за да бъде обучението в синхрон с развитието на технологиите и необходимостта от формиране на нови умения. Повече от 50 представители на професионални гимназии, работодатели, синдикати и работодателски организации и експерти от РУО и дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН дискутираха как да се осигури качеството на професионалното образование и обучение и да се разшири обхвата на дуалната система на обучение. Тема на разговорите бяха още въздействието на националните програми на МОН и прилагането на компетентностния подход в училище. Директорите на гимназии представиха добри практики при партньорство с работодатели, за организиране на състезания по професии, участие в международни проекти за мобилност на ученици чрез стажове и практики в други европейски страни. Подобна дискусия бе проведена и във Велико Търново. Предстоят срещи и в други областни градове.

Споделете

GoTop