ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: КАЧЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ОСИГУРИ СТАБИЛНА ИКОНОМИКА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: КАЧЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ОСИГУРИ СТАБИЛНА ИКОНОМИКА

Развитието и разширяването на системата на дуалното обучение у нас ще бъде подпомогнато с 14 млн. лева европейски средства. В същото време от държавния бюджет само за настоящата година са предвидени 1,5 млн. лв. за стипендии на учениците в тези паралелки. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на среща от инициативата за граждански диалог „Европа в нашия дом“, която се провежда в Перник. Основен акцент в дискусията беше постигнатият напредък и реализацията на конкретни мерки и политики за осигуряване на качествено образование. Михайлова отбеляза, че е предвидено допълнително финансиране от 6 млн. лв. за паралелки, в които се обучават ученици по професии с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда или на тези, определени в Списъка на защитените специалности.
Работим за качествено образование, защото искаме стабилна икономика, която развива индустриите на високите доходи, нови работни места и благоприятна бизнес среда, подчерта заместник-министър Михайлова.
По време на дискусията бе отбелязано, че през 2019 г. за първи път средната брутна учителска работна заплата изпреварва средната за страната. 1,380 млрд. лв. се инвестират в учителите само в рамките на мандат 2017-2021. Водещата ни задача винаги е била мотивирани, подготвени и подкрепяни учители чрез инвестиции в тяхното развитие и квалификация, заяви Михайлова. Тя допълни, че са осигурени над 65 млн. лв. за квалификация, разширени са и възможностите за финансиране на разходи за транспорт и за наем на учителите. В дискусията бяха обсъдени възможности за връщане на доверието между учители и родители.
Като успешна политика бе посочена работата на екипите от различни институции по Механизма за обхват, в резултат на което близо 40 000 деца са върнати в класната стая. За първи път от шест години насам в Обзора на Европейската комисия за образование и обучение се отбелязва, че делът на преждевременно напусналите обучение млади хора в България намалява от 13.8% на 12.7%, посочи още заместник-министър Михайлова. Тя акцентира и на новите проекти с европейско финансиране, по които ще бъдат реализирани допълнителните обучения за преодоляване на образователните трудности и обучение по български език в училища и детски градини, за които са предвидени 187,5 млн. лв.
Михайлова представи и постигнатото до момента по отношение на реновирането на материалната база на училищата в страната. Предстои модернизирането на още 500 училища и детски градини, като европейските средства за тях възлизат на 700 млн. лв., посочи Михайлова.
В дискусията за образованието участва и председателят на парламентарната комисия по образование и наука Милена Дамянова, народни представители, кметове, общински съветници.

Споделете

GoTop