ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: УЧИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА КОМПРОМИС СЪС СОБСТВЕНАТА СИ ПОДГОТОВКА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: УЧИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА КОМПРОМИС СЪС СОБСТВЕНАТА СИ ПОДГОТОВКА

Професията „учител“ е професия на бъдещето. Най-добрите ученици и студенти трябва да бъдат учители. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на дискусия с преподаватели и студенти от педагогическите специалности на филиала на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Враца. По думите й в класната стая учителят е лидерът, който трябва да поведе младите хора. В образованието търсим истинския път, който да ни изведе до резултатите, посочи заместник-министърът. Според нея учителят е човекът, който трябва да образова, но и да научи младите хора да се реализират, да им посочи пътища и хоризонти.

По време на срещата, организирана от кмета на община Враца Калин Каменов и началника на регионалното управление на образованието Галина Евденова, бяха коментирани въпроси, свързани с базовата подготовка на бъдещите учители и практиката в училище.

Учителят няма право на компромис със собствената си подготовка, винаги трябва да е на ниво, заяви пред студентите заместник-министърът. За младите учители е важно да се допитват до колегите си, които имат повече опит, но решенията да вземат сами. Михайлова посочи още, че умението за работа с родителите не се изучава, но учителите трябва да покажат своите умения за общуване – да изслушват, но и да имат твърда позиция. Тя говори и за политиките на МОН в подкрепа на учителите – увеличено заплащане, възможности за обучение и кариерно израстване.

Качественото образование е основата, върху която може да се изгради една стабилна икономика, която да привлича инвеститори и да гарантира просперитет, заяви по-рано Таня Михайлова по време на семинар за качеството на професионалното образование, който се проведе в Търговско-промишлената палата в града. Професионалното образование е много важен регионален инструмент за осъществяване на стратегията за развитие на всеки един регион, посочи Михайлова. Тя отбеляза, че във Враца има широка палитра от професии, които се изучават, реализира се и успешен проект „Учене чрез практика“. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за обучение по Списъка на защитените професии и тези с очакван недостиг на пазара на труда. Михайлова съобщи че за стипендии за учениците са предвидени 1,5 млн. лева, поемат се здравните застраховки на учениците в дуална форма, които сключват договори с работодатели още докато учат, ще има средства и за осигуряване на транспорт. Пред директори на училища заместник-министърът представи и новите национални програми на МОН. Тя специално отбеляза, че се разработват учебни програми съвместно с професионални гимназии, висши училища и представители на бизнеса. Нова дейност е създаването на помагала за професионалното образование. Предвидена е квалификация и за учителите в професионалните гимназии.

Привличането на най-добрите студенти към учителската професия е наш ангажимент, особено за професионалните гимназии, смята Михайлова.

В срещата с директори на училища и експерти по професионално образование и обучение участва и областният управител на Враца Малина Николова. С нейно съдействие са ангажирани кметовете на общини и при изготвянето на план-приема се предлагат 25 нови специалности, изцяло съобразени с потребностите на бизнеса. 87,9% професионални паралелки спрямо профилирани е преструктуриран приемът в областта, съобщи началникът на РУО Галина Евденова. В момента има 15 паралелки за дуално обучение в 6 професионални гимназии. А за новата учебна година се предлага прием в 8,5 паралелки дуална форма.

Експерти от дирекция „Професионално образование и обучение в МОН представиха проект „Визия за промяна“ (Vision for Revision: VIREO).

По-късно заместник-министър Михайлова представи инвестициите на европейски средства в образователна инфраструктура в рамките на среща от инициативата „Европа в нашия дом“.

Споделете

GoTop