ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: УСПЕХ СЕ ПОСТИГА В ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: УСПЕХ СЕ ПОСТИГА В ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

„Успехът във всяка една сфера се постига само тогава, когато има екипност. В училище той се основава на мотивирани учители и амбициозни и креативни ученици. Успехът трябва да е въпрос на знание, амбиция, чест, достойнство“. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова приветства участниците в Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил в Ловеч. Тя посочи, че участието на толкова много ученици и гости от Полша говори за това, че математиката е универсален език. Тя е науката, която изгражда начин на мислене и провокира да търсим решение. В съревнованието участват 250 ученици от 21 училища в страната и пет ученици от град Калиш, Полша. С по-голямата част от задачите се проверява до каква степен учениците са усвоили знанията и уменията по основните теми от учебното съдържание. Победителите в състезанието, класирали се на първите места и завършващи образованието си тази учебна година, ще могат да кандидатстват с резултатите си във висшите училища в страната. Състезанието се организира за 22-ра поредна година от Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието, със съдействието на община Ловеч и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

По-рано заместник-министър Михайлова участва в работна среща с директори и учители по математика, информатика и природни науки. Акцент в дискусията бе обучението на учениците по STEM-дисциплини, използването на образователните технологии в училище, намаляване на административната тежест, прилагане на компетентностния подход. Тя посочи, че STEM-дисциплините подтикват към креативност, към вземане на решения, към носене на отговорност, затова политиката на министерството е насочена именно в тази посока. Затова се увеличават учителските заплати, които тази година за първи път са над средната заплата за страната, а ангажиментът на правителството е двойното им увеличение до края на мандата. В гимназията Михайлова посети часовете за извънкласни дейности по химия и опазване на околната среда, по физика и астрономия.

По време на посещението си заместник-министърът участва в представянето и демонстрацията на мобилното приложение на Съюза на българските автомобилисти „Велошампион“ в СУ „Св. Климент Охридски“, където малките ученици отговаряха на въпроси, свързани с безопасността на движението.

Михайлова посети Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ и се запозна с ремонта на материалната база в училището, който се финансира по ОП „Региони в растеж“. Ремонтът е на стойност 1 135 678 лв. и включва изцяло обновяване сградата, изграждане на съвременни професионални кабинети, физкултурен салон, столова и стаи за общежитието. По-късно заместник-министър Михайлова се запозна с ремонтните дейности в ОУ „Васил Левски“, ДГ „Зора“ и ДГ „Радост“.

Споделете

GoTop