ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИТЕВА: НАД 4000 УЧИТЕЛИ ЩЕ ПОВИШАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ ПО ПРОГРАМИ НА МОН

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИТЕВА: НАД 4000 УЧИТЕЛИ ЩЕ ПОВИШАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ ПО ПРОГРАМИ НА МОН

Над 4000 преподаватели, учители и представители на бизнеса, които искат да придобият умения за преподаване, ще бъдат обучени по две национални програми на МОН –
„Повишаване квалификацията на преподавателите, подготвящи бъдещи учители в държавните висши училища“ и „Дигитална квалификация“. Чрез тях ще имат възможност да наградят компетентностите си за използване на иновативни образователни технологии и внедряването им в процеса на обучение, каза заместник-министър Наталия Митева по време на конференция „Иновации в образованието и професии на бъдещето“, организиран от Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Според нея един от важните фактори за образователните иновации на бъдещето е свързани с това учебните програми да имат интегративен характер, където е възможно. Това важи и за висшето образование, при което интегритетът между различни дисциплини също е работещ механизъм.

Заместник-министър Митева припомни, че предстои и въвеждането на дуална форма на обучение във висшите училища в рамките на новата Програма „Образование“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Целта е разкриването на специалности, които са пряко свързани с потребността от определена квалификация на служителите.

В конференцията участваха също Красимир Вълчев, председател на парламентарната комисия по образование и наука, Владимир Бронфенбренер, генерален секретар на Черноморска академия за сигурност, ректори, народни представители и представители на бизнеса.

Споделете

GoTop