ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: ОБРАЗОВАНИЕТО Е УНИВЕРСАЛНИЯТ ОТГОВОР НА ВСИЧКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

„Образованието е универсалният отговор на всички проблеми в обществото. Затова то е приоритет не само за българското правителство, но и за всички европейски лидери. В рамките на мандата в системата ще бъдат инвестирани близо 2,4 млрд. лв. От тях 1,3 млрд. лв. са предвидени за увеличение на учителските възнаграждения“. Това каза заместник-министър Деница Сачева по време на среща на тема „Образование и мотивация на младите хора за повече знания и перспективи за развитие на България и Европа“.

Според Сачева учителите са в центъра на политиките на Министерството на образованието и науката. Благодарение на ангажимента за двойно увеличение от тази година заплатите на учителите са по-високи от средната работна заплата в страната. „Подготвени са още две стъпки за увеличение до края на мандата. Това вече привлича хора, които са извън системата, да работят в нея. Учителят е професията на бъдещето, която създава другите професии. Целта ни е най-мотивираните ученици и студенти с най-добри образователни резултати да стават учители. Те ще получават постоянна квалификация“, посочи Сачева.

Тя обясни, че основна политика на кабинета е Механизмът за съвместна работа на институциите за приобщаване на децата и учениците в образователната система. За две години от неговото действие са върнати или записани за пръв път близо 40 000 деца и ученици. По думите на заместник-министъра механизмът не е кампания или акция, а дългосрочна политика. С него беше подобрена координацията между институциите и това дава резултат. „За първи път от шест години насам ЕК отчете намаление на процента на преждевременно напусналите системата на образованието в България от 13,7 % на 12,8%. Нашата цел е да достигнем 11%“, заяви Деница Сачева.

Тя акцентира на дигитализацията на образованието и връзката с пазара на труда като дейности, по които МОН работи усилено. „Технологиите не са панацея, а инструмент. Те трябва да създават условия на децата да учат чрез тях, да бъдат създатели“, каза още Сачева и добави, че трябва да се работи за преодоляване на бъдещите дигитални разделения в обществото, за да се чувстват хората полезни в съвременните условия.

В речта си Сачева отчете и резултатите от работата на екипа на МОН по време на Европейското председателство. В първата половина на миналата година пред Съвета на министрите на образованието беше поставен въпросът за трудовата мобилност и осигуряването на правото на образование на децата, които заминават с родителите си в чужбина. Бяха приети и пакети от документи за новите компетентности, които учениците трябва да владеят – дигитални умения, медийна грамотност, критично мислене и предприемачество. Беше защитена и тезата за езиковото многообразие в Европа, като се постигна съгласие, че всички деца в ЕС трябва да знаят два чужди езика освен майчиния си. Това ще даде възможност за преподаване на български език в чужди училища. Бяха стартирани и преговорите по програмата Еразъм +, като предварителните разчети за нейния бюджет са на стойност 30 млрд. евро. България успешно защити позицията си, че мобилността на ученици, студенти и преподаватели трябва да е и в посока от Западна към Източна Европа. Така повече млади хора ще имат възможност да идват да се обучават за един или за два семестъра в български висши училища.

По време на дискусията народният представител Галя Захариева допълни, че сериозна част от европейските политики влияят благоприятно на образователната система. Близо 400 млн. лв. са договорени по различни проекти за подобряване на материалната база в детските градини и училищата, за допълнителни уроци по български език, за преодоляване на обучителни трудности на деца и ученици, както и за дигитализация. Тя беше категорична, че последователните усилия на правителството направиха възможно привличането на повече европейско средства, които да подпомогнат учебния процес.

Споделете

GoTop