ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: ПРЕВЕНЦИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ОТПАДАНЕ Е СЛЕДВАЩАТА НИ ЗАДАЧА ПО МЕХАНИЗМА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: ПРЕВЕНЦИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ОТПАДАНЕ Е СЛЕДВАЩАТА НИ ЗАДАЧА ПО МЕХАНИЗМА
„Работата по Механизма ще се концентрира повече върху идентифицирането на децата в риск, осигуряването на ежедневната посещаемост и превенция от отпадане от детска градина и училище. Търсим балансирания подход между подкрепящите мерки и санкциите, за да можем да върнем децата в образователните институции“. Това посочи заместник-министърът на образованието и наука Деница Сачева на Шестата среща на образователните експерти в общините в Стара Загора.
Тя представи предложенията за промени в Закона за социалното подпомагане и Закона за помощите за деца, които предвиждат по-сериозно обвързване на социалните плащания с посещението на детска градина и училище. При повече от 3 дни непосещение на детска градина или 5 неизвинени отсъствия в училище в рамките на месец детските надбавки ще бъдат спирани за срок от една година. Предвижда се помощите за децата в първи клас да се дават на два пъти – в началото на първия и в началото на втория срок. С ходенето на училище ще се обвържат и помощите за наем на общинско жилище и за отопление. Според Деница Сачева в момента глобите се събират трудно и трябва да се мисли върху механизъм за обвързване на помощите със заплащане на наложените глоби. „В същото време предлагаме и подкрепящи мерки като възможността помощите да се изплащат в натура – обувки, дрехи и пособия за обучение, да са под формата на такса за детска градина. Скоро стартират два нови проекта за осигуряване на допълнителни занимания по български език и по други предмети, както и за покриване на таксите за детски градини за децата от бедни семейства“, допълни тя.
Пред представителите на общините заместник-министърът презентира националните програми за десегрегация и за предучилищно образование. С първата ще бъдат подкрепени общинските политики за десегрегацията, като се предвиждат средства за транспорт на децата до десегрегирани детски градини и училища и за работа с родители. Във втората се предвижда осигуряване на плавен преход на децата от семейната среда към детските градини.

Споделете

GoTop