ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: УВЕЛИЧАВАМЕ БРОЯ НА ПСИХОЛОЗИ, РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ, ЛОГОПЕДИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: УВЕЛИЧАВАМЕ БРОЯ НА ПСИХОЛОЗИ, РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ, ЛОГОПЕДИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ

„В България в общообразователните детски градини и училища има над 22 000 деца с увреждания и с различни затруднения, а в Плевен те са 800. Задачата ни е да направим така, че те да намерят своето място в българската образователна система. Това трябва да стане по начин, който да отговаря на високи стандарти, да има отношение към достойнството на техните семейства и да бъде в подкрепа на българските учители“. Това заяви замeстник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на официалното откриване на първия в Северна България Център за деца с аутизъм. Инициативата е на Сдружение „Аутизъм Днес” и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“. Община Плевен е предоставила безвъзмездно на сдружението и фондацията сградата на бившия дом за деца, лишени от родителски грижи „Детелина“.

„Все още проблемите, които имаме за приобщаването на децата със специални потребности в образователната ни система, са свързани с недостатъчния брой специалисти. Малко над 4000 са психолозите, ресурсни учители, логопеди, педагогически съветници и социални работници, които могат да работят с тези деца. Опитваме се всяка година да увеличаваме техния брой. Вероятно още 300 нови работни места за такива специалисти ще бъдат създадени през следващата година“, каза Деница Сачева. Тя добави, че министерството работи и по въвеждането на нови технологии, с които може да се подпомага обучението на деца с различни затруднения, включително и с аутизъм. В центъра ще се предлага висококвалифицирана терапевтична грижа за деца с разстройство от аутистичния спектър. Като начало те са 22 от Плевен и региона. Предвижда се да се проведе обучение на специалисти от страната по световно наложени терапевтични практики, както и да бъде обособен сектор за работа с възрастни с аутизъм.

Заместник-министър Сачева посети и държавния Център за специална образователна подкрепа в Плевен, в който се обучават и подкрепят чрез различни терапевтични и рехабилитационни дейности 80 ученици със специални образователни потребности.

Споделете

GoTop