ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА ВРЪЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА ВРЪЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

„Приобщаващото образование e кауза, която обединява политици и професионалисти от години, но големите предизвикателства днес са как политическите послания и нормативните документи да станат реалност дори и в най-малките населени места в България. Върху вас, ресурсните учители, пада най-трудната част от задачата – да направите така, че всяко дете да се чувства ценено и прието, всеки родител да е уверен в професионалните и компетентни грижи, всеки учител в общообразователното училище или детска градина да се чувства подкрепен. Настоящият политически екип на Министерството на образованието и науката напълно осъзнава нуждата от още специалисти, от това да бъдат подобрявани условията на труд, от инвестициите в иновационни технологии. Приобщаващото образование носи ползи за цялото общество, то е за всички – и за талантливите, и за тези със специални образователни потребности. Гледайте на него като на обща задача, която трябва да решаваме заедно и разчитайте на министерството като на партньор.“

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на церемонията за първото сертифициране на обучители на екипите за подкрепа на личностното развитие, което се проведе днес в София.

Заместник-министър Сачева връчи на всички обучители техните удостоверения като им пожела много професионални успехи при реализацията на програмата за обучение на екипите в детските градини и училищата през следващата учебна година.
В срещата участваха 170 обучители от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от цялата страна. Тяхната основна задача е да подпомагат методически екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата, включително като организират обучителни програми и практически семинари на педагогическите специалисти.
По време на събитието бяха представени презентации от регионалните центрове, свързани с предоставянето на супервизия на училищните екипи, обученията за помощник на учителя и осигуряването на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Споделете

GoTop