ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ СИ СТРАНИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЛЗВАТ В СИНХРОН РАЗЛИЧНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ СИ СТРАНИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЛЗВАТ В СИНХРОН РАЗЛИЧНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

„Държавите членки на ЕС трябва в по-голяма степен да боравят с различни финансови инструменти и да проявяват повече креативност и синхрон в работата с европейските структурни фондове, за да постигнат добри резултати по заложените си политики“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на форума „За бъдещето на ученето“, който се проведе в Брюксел на първия Световен ден на образованието. На него присъства еврокомисарят по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич и председателят на Комитета по култура и образование към Европейския парламент Петра Каммерверт.

Българският заместник-министър представи резултатите от най-големия проект, изпълняван от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Твоят час“. По него бяха осигурени допълнителни уроци за преодоляване на обучителни затруднения и извънкласни занимания по интереси на общо 451 498 ученици в България. Деница Сачева отчете, че работата по проекта заедно с ежедневните усилия по междуинституционалния механизъм за задържане и обхват на децата и учениците са довели до намаляване на броя на положилите поправителни изпити, на безпричинните отсъствия, както и на отпадналите от образователната система. Благодарение на това за пръв делът на преждевременно напусналите училище е намалял от 13,8 на 12,7%. „Проектът е пример, че общите усилия на европейско и национално ниво са гаранция за успех“, добави тя.

Споделете

GoTop