ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: БЪЛГАРИЯ ИМА СИЛНИ ТРАДИЦИИ В ИНЖЕНЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: БЪЛГАРИЯ ИМА СИЛНИ ТРАДИЦИИ В ИНЖЕНЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Страната ни има силни традиции в инженерното образование и изборът да продължите обучението си в такива специалности е много добър. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката инж.Таня Михайлова се обърна към преподавателите, студентите и гостите на Техническия университет София по време на официалното откриване на новата академична година във висшето училище днес. Тя пожела на студентите да постигнат професионалната си реализация в България. Ректорът проф. дтн инж. Георги Михов също подчерта в словото си дългогодишните академични традиции и успехи на висшето училище.

През настоящата година е налице засилен интерес към Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ), в който местата за първокурсници са изцяло запълнени. Нараства и броят на желаещите за обучение в Електротехническия и Енергомашиностроителния факултет.

ТУ-София заедно с филиалите си в Пловдив и Сливен има 2500 новоприети студенти.

Споделете

GoTop