ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ЧЕТЕНЕТО НА КНИГИ ПРОВОКИРА КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ЧЕТЕНЕТО НА КНИГИ ПРОВОКИРА КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ

„Четенето на книги провокира критичното мислене на учениците, помага им да изградят умения, които ще са им полезни един ден като самостоятелни хора“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на Националната седмица на четенето в Кърджали. Официалното откриване се проведе в сградата на най-старото училище в Кърджали „Отец Паисий”. Тържеството включваше драматизация на приказки, стихотворения, танци. А най-големите ученици представиха есета, посветени на книгата и четенето. Таня Михайлова посочи, че базовата грамотност е важна, но четенето помага за развиване на функционалната грамотност. Да провокираш учениците да мислят е най-важното в класната стая, посочи заместник-министърът.

Институтът за българки език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките е традиционен партньор в провеждането на Седмицата, като тази година той се включи с езикови задачи „Опознай българския език!“ (http://ibl.bas.bg/opoznay_balgarskiya_ezik/). Задачите са организирани като игри в интернет и са предназначени за пети, шести и седми клас. Целта е да провокират интереса на българските ученици към четенето, българската граматика и лексика, като едновременно с това насърчават любопитството и стремежа към придобиване на нови знания.

Тази година МОН съвместно с електронната платформа „Книговище“ организира национално състезание за четене с разбиране и за създаване на дигитално съдържание, което ще приключи в края на първия учебен срок. Платформата https://www.knigovishte.bg/ съдържа въпросници към книги, с които може да се провери доколко децата са разбрали прочетеното. За всеки верен отговор от въпросниците участниците в състезанието получават точки. Целта е децата от един клас да прочетат възможно най-много книги за определен период и да натрупат най-голям брой точки за класа си. При учениците в гимназиален етап състезанието е под формата на подготовка на въпросници към желани от тях книги, които не присъстват в каталога на „Книговище“. В състезанието може да се включат всички деца от български училища в страната и в чужбина. В частта за четене с разбиране състезанието ще се проведе във всеки клас. То е разделено на две възрастови групи: 7-10 г. (деца от I до IV клас) и 10-14 г. (ученици от V до VII). В частта за създаване на въпросници ще могат да участват всички ученици от гимназиален етап.

През Седмицата на четенето се предвиждат и съвместни събития между детска градина или училище с библиотека, читалище, музей, галерия, театър или Център за подкрепа на личностното развитие.

Традиционно в рамките на инициативата „Утринна приказка“ възрастни с различни професии, както и родители, четат приказки на децата. Ученици четат приказки на незрящи деца, създават аудио книги за свои съученици, има четене в интернет с цел повишаване на медийната грамотност, правят се драматизации с актьори, има творческо писане и др. Детските градини и училищата организират размяна на любими книги.

Споделете

GoTop