ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ДАВА ПО-ГОЛЯМО САМОЧУВСТВИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ДАВА ПО-ГОЛЯМО САМОЧУВСТВИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Дуалното обучение дава възможност за по-голямо самочувствие на учениците, както и да придобият социални умения, които са много важни, за да могат да се реализират в обществото. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, която участва в Национална среща на професионалните гимназии, въвели дуално обучение, и на бизнеса в Пловдив. Тя посочи, че училищата разчитат на партньорството с бизнеса, за да получат учениците качествено образование. По думите и днес е предизвикателство да се занимаваме с професионалното образование и трябва да разчупим стереотипите. Таня Михайлова подчерта, че е много важно да се проследи реализацията на учениците, а учителите да им дават такова образование, което да ги прави по-уверени. Тя съобщи, че в държавния план прием за 2020/2021 г. МОН ще допуска формирането и на половин дуална паралелка. От следващата учебна година ще могат да се правят паралелки, в които една част от учениците са в дуална форма на обучение, а останалите ще изучават специалност в дневна. Нормативната възможност е заложена в промените в Наредбата за организацията на дейностите в училище. „В по-малките региони невинаги компаниите могат да осигурят достатъчно работни места за децата в дуалната форма. В същото време не бива да се губи възможността за учене чрез работа”, обясни Таня Михайлова.

Според заместник-министъра последните промени в Закона позволяват да се развиват добри политики, но трябват още много усилия на системата, за да убеди децата и родителите, че професионалното образование е перспективно и гарантира сигурна реализация. Допълнителен стимул ще бъдат стипендиите за ученици в защитени професии и в професионални направления с най-голям очакван недостиг на пазара на труда. На националната среща ПГ по електроника и електротехника, ПГ по дървообработване и ПГ по механотехника представиха добри практики. ПГ „Иван Асен II” в Асеновград пък презентира резултатите от 13-годишното си партньорство с Комбината за цветни метали.

Споделете

GoTop