ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА И ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА УЧАСТВАХА ВЪВ ФОРУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО“

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА И ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА УЧАСТВАХА ВЪВ ФОРУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО“

„Включването в образованието на всички деца е важна тема и ние полагаме всички усилия да върнем отпадналите от образователната система деца обратно в класната стая.“ Това каза заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова в рамките на форума „Образование за бъдещето“, който се провежда в НДК. Според нея в обществото има консенсус относно политиките, които министерството провежда, има добро социално партньорство, предстои подписване на Анекс към Колективния трудов договор (КТД), предстои ново увеличение на учителските заплати от януари 2019 г.

Заместник-министър Михайлова подчерта, че е много важно децата да бъдат включени в образователната система по-рано, още от 4-годишна възраст, защото по този начин ще са по-подготвени и ще се избегнат някои дефицити при започване на училище. В тази насока много важни са дейностите по интереси и осигуряването на възможности за компенсиране на дефицитите на учениците, както и използването на всички възможности за разгръщането на техния потенциал. Затова за следващата година МОН предвижда 25 млн. лева за дейности по интереси от държавния бюджет.

По думите на Михайлова професионалното и дуалното образование също са ключови моменти в образованието на бъдещето. Тя посочи още, че с промените в Закона за професионалното образование и обучение са дефинирани и разграничени професиите, които са с бъдещ очакван недостиг на пазара на труда и защитените професии. Създадени са условия за обучение и реализация по тях, както и се предоставя възможност всяко училище да може да се включи в дуалното образование.

„Докладът на ЕК е реалистичен. Той отразява процеси, които се случват обективно, и ние развиваме политики, които са реално приложими. Резултатите от тези политики са за бъдещето на учениците“, каза още заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, след като в рамките на форума директорът на дирекция „Политическа стратегия и анализ“ към ЕК Стефан Херманс представи Годишния доклад на комисията за образованието и обучението в България през 2018 г. В него се отбелязва напредъкът на страната ни по отношение на преждевременно отпаднали деца от образователната система. За 2017 г. отпадналите деца от училище са били 13,7%, а през 2018 година – с 1.% по-малко. Националната цел до 2020 г. е този процент да бъде 11%. Средният процент за Европа е 10,5%.

„Професиите на бъдещето все още не са известни, но със сигурност те ще бъдат свързани с технологии“. Това каза от своя страна заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, която също взе участие в „Образование за бъдещето“. Тя добави, че един от основните акценти в програмата на Министерството на образованието и науката е дигитализацията и съобщи, че през следващите две години МОН ще реализира мащабен проект за 50 млн. евро за дигитализация на българското образование.

Деница Сачева посочи, че освен дигитални способности, младите хора трябва да владеят редица други компетентности, за да са успешни. Тя постави акцент върху социалните умения, включващи креативност, адаптивност, гъвкавост, защото според нея голяма част от децата в бъдеще ще работят няколко професии. „Не трябва да забравяме и фундаментални умения като четенето и писането. Те са вечни и непреходни“, категорична бе заместник-министър Сачева.

Според нея образованието има много по-висши цели от това просто да подготви децата да се включат в пазара на труда. Личностните качества са онези, които трябва да бъдат насърчавани в образователния процес. Той трябва да разкрие личностния потенциал на едно дете – неговите таланти, неговите възможности и да го подготви със знания и умения за бъдещето.

„Образование за бъдещето“ цели да намери допирните точки между бизнеса и образователните институции с цел развитие, модернизиране и създаване на компетентности, които да подготвят реално учениците за пазара на труда. Сред темите, обсъждани в рамките на конференцията са бъдещето на образованието, уменията, които бизнесът търси, професионалното образование, подготовката на учителите и др. Във форума, който се организира от фондация „Америка за България“ в партньорство с Министерството на образованието и науката, участваха представители на 30 неправителствени организации от сектор „Образование“, 40 международни и български компании, университетски преподаватели и учители. Форумът продължава и утре.

Споделете

GoTop