ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: МОН ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА НАСЪРЧАВА КАЧЕСТВЕНОТО И МОДЕРНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: МОН ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА НАСЪРЧАВА КАЧЕСТВЕНОТО И МОДЕРНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

„В изпълнението на управленската си програма българското правителство показа, че професионалното образование е приоритет. Ние в Министерството на образованието и науката сме уверени, че то е инвестиция в бъдещето. Този вид обучение дава своя съществен принос за развитието на уменията на 21 век, които ще са основата на реализацията в бъдеще. Факт е, че професионалното образование дава сериозни предимства на пазара на труда. През последните години специалистите с подобна квалификация са с висока икономическа активност и висока заетост на пазара на труда. Безработицата при тези кадри е ниска и те работят в добре платени и високопродуктивни сектори. Професионалното обучение е добра възможност и за децата с риск от преждевременно отпадане от образователната система“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова на конференция на тема „Професионалното образование – втори шанс за преждевременно напусналите и отпаднали от образователната система“.

Заместник – министър Михайлова допълни, че МОН ще продължи да работи за подобряване качеството в този образователен сектор като разширява обхвата на дуалното обучение, което по думите й се е доказало като най-бързият и ефективен начин за придобиване на знания и умения на работното място.

„Предвиждаме и още увеличение на приема в т.нар. СТЕМ направление. Ще продължим да инвестираме и в обучението в специалности с очакван недостиг на пазара на труда. Целта ни е да повишим и затвърдим имиджа на професионалното образование и обучение на базата на съвместни инициативи и партньорства със социалните партньори и работодателите“, каза заместник-министърът.

Тя представи презентация на тема „Тенденции и перспективи пред професионалното образование и обучение в България. Форумът се организира от Синдиката на българските учители и фондация „Конрад Аденауер“.

Споделете

GoTop