ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА НАГРАДИ ТАЛАНТИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА НАГРАДИ ТАЛАНТИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова награди първенците в конкурса за млади таланти в областта на технологиите, който се проведе в Горна Оряховица. Екип на ТУЕС-София бе отличен за проект „Куче робот“, ученици от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“ – за разработена роботизирана транспортна платформа. Първа награда получи и Николета Петкова от клуба по програмиране „Рокботикс“. Втората награда бе за Кеси Темпра Пак с проекта „Чек конвейр“ и за ПТГ „Никола Василиади“ – Габрово за разработени специализирани софтуерни продукти. Трета награда бе връчена на ученици от НПГ „Д. Талев“ за техния проект на автоматизирана система за прием на лекарства. Заедно с тях бяха отличени ПГЕЕ в Пловдив за разработки в областта на роботиката и микроконтролерните системи и МГ „Св. Николай Чудотворец“ във Варна за представена система за определяне на съпротивлението на плавателните съдове. Специалната награда на община Горна Оряховица получиха ученици от ПГ „Ген. В. Заимов“ в Сопот за разработения автоматизиран училищен звънец и автоматизирана система за измерване параметри на околната среда.

Връчени бяха и множество поощрителни награди, включително и от представители на бизнеса и община Горна Оряховица. Там 248 ученици и студенти от 22 гимназии и 7 университета участваха в конкурс със своите разработки и иновации в областта на електротехниката, електрониката, машиностроенето, роботиката и мехатрониката. Условието бе да се представи полезен и приложим в практиката модел, конструкция, изделие, макет, инструмент, софтуер или машина.

Успоредно с този конкурс във Велико Търново бе организирано изложение на професионални гимназии, центрове за обучение, общини и неправителствени организации, които предлагат подготовка не само за ученици, но и за възрастни – над 16 години. Над 400 ученици и десетки граждани се запознаха с възможностите за придобиване на умения, които ще им помогнат да учат през целия си живот. Откриването на изложението бе прехождано от шествие с участието на деца от всички училища в града и оркестри на СУ „Емилиян „Станев“, СУ „Димитър Благоев“ във Свищов и СУ „Вичо Грънчаров“. На 44 щанда бяха показани възможности за професионално образование и обучение, както и за занимания по интереси. Изложението бе част от събитията, организирани по време на Националния форум за учене през целия живот във Велико Търново.

По време на национална конференция EPALE, която се проведе в рамките на националните дни, бе направен извод, че в периода до 2050 година ще е необходимо да се обучават много повече хора на възраст над 60 години. Анализът на Балканския институт на труда и социалните политики, представен от Иван Нейков, е въз основа на изследване на състоянието на пазара на труда и резервите от работна сила за в бъдеще. Според него много скоро ще се наложи създаване на нова професия „обучител на възрастни хора“, която изисква коренно различни методи и технологии на преподаване и обучение. По време на форума бяха представени възможностите, които дава европейската електронна платформа EPALE за обмяна на добри практики между обучителни организации, учители и преподаватели в центрове за квалификация и други институции, ангажирани с образованието на възрастни. Подчертано бе, че е необходимо всички информационни ресурси да се обединят, за да са полезни за търсещите обучение, за предлагащите квалификация и за работодателите.

Споделете

GoTop