ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: НЕОБХОДИМА Е УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: НЕОБХОДИМА Е УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

Необходимо е да има устойчивост на политиките за повишаване на грамотността. Изключително важно и е да споделяме опита си, особено когато се отнася до ограмотяване.

С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова се обърна към участниците в научно-практическа конференция, посветена на насърчаването и повишаването на грамотността. Тя отбеляза, че ключ към това е и четенето. Заместник-министърът поздрави учителите, които полагат усилия да възпитават това отношение у своите ученици.

Целта на форума, който е организиран от МОН съвместно с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, е – учители от цялата страна да обменят добри практики в обучението в детската градина, в училище, както и на възрастни по проект „Нов шанс за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът е продължение на реализиран друг проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, благодарение на който с европейско финансиране са ограмотявани над 20 000 души над 16-годишна възраст.

Таня Михайлова посочи и политиката на МОН за въвеждане на допълнителни обучения за деца и ученици, чийто майчин език не е българският – чрез допълнителни часове по български език и литература в учебно и неучебно време, което се осигурява със средства от бюджета и от европейски програми.

По време на форума бе представен опитът от прилагането на педагогически практики, сред които „Утринна приказка“, „Музикална грамотност“, различни техники за подобряване на грамотността, не само базовата, но и функционалната. Обсъдени бяха и множество инициативи, които са свързани с насърчаване на четенето сред младежи и възрастни.

Споделете

GoTop