ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ОТ УЧИЛИЩЕТО, РОДИТЕЛИТЕ И БИЗНЕСА ЗАВИСИ ПРЕДПАЗВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ИНТЕРНЕТ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ОТ УЧИЛИЩЕТО, РОДИТЕЛИТЕ И БИЗНЕСА ЗАВИСИ ПРЕДПАЗВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ИНТЕРНЕТ

Усилията на Министерството на образованието и науката са насочени основно към това учениците да придобият знания как работи интернет, как се обменя информацията в мрежата. Да знаят какви са заплахите и да придобият умения за защита на личните данни при регистрация в социални мрежи и ползване на онлайн регистрационни формуляри. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време Софийския форум за сигурност. Част от дигиталната грамотност на учениците е и поведението им в интернет, спазването на етичните норми и зачитане на интелектуалната собственост, посочи Михайлова. По думите и на училищно ниво е необходимо да бъде изградена култура за поведение в мрежова среда, която да бъде част от правилника на всяко училище. Децата се учат да се предпазват не само в часовете по приложно програмиране, а интердисциплинарно – в часовете, където се използват електронни ресурси. Критичното и аналитично мислене не се постига с един урок, необходими са общи усилия, посочи заместник-министърът. Според нея е полезно и ученици да учат своите ученици, споделяйки своя опит от общуването в социалните мрежи. Тя отбеляза още, че родителите също са ключов фактор за предпазване на децата от вредните влияния на интернет, тъй като те основно вкъщи имат време за свободно сърфиране в мрежата. Таня Михайлова подчерта и ролята на различни инициативи на неправителствени организации, посветени на тази тема. Киберсигурността е проблем, който надхвърля периметъра на образователните институции и е необходимо да се мобилизира голям национален ресурс – както на държавни и обществени институции, така и на представителите на бизнеса, които са доставчици на интернет или на мрежови технологии, подчерта заместник-министърът. По време на конференцията се дискутираха идеи за постигане на висока степен на сигурност при работа в интернет на младите хора.

Споделете

GoTop