ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ОТВАРЯНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ КЪМ СТРУКТУРИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ОТВАРЯНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ КЪМ СТРУКТУРИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени училища и прокуратури“ е изключително полезна и смислена за нашата система и трябва да се разширява. Това заяви заместник-министър Таня Михайлова по време на национална конференция, организирана от Висшия съдебен съвет.В рамките на три години в програмата са се включили 15 хиляди ученици. Таня Михайлова отбеляза, че отварянето на българското училище към структурите на държавата и гражданското общество е изключително важно. По думите на заместник-министъра принципите на правовата държава не може да се изучават само теоретично. Затова и най-успешните практики в програмата са тези, в които се дава възможност на учениците да участват в симулиране на съдебен процес, да обсъждат реални казуси и да взимат решения по тях. Така може да пробуждаме критично мислене и съзнателно отношение към проблемите, посочи Таня Михайлова. Според нея критичното мислене е най-ефективна противоотрова срещу фалшивите новини. Един от пътищата за развитие на програмата е нейното разширяване в прогимназиалния етап на училищното образование. Учениците от тази възраст имат необходимост от осъзнаване на ценностите на семейството, обществото и държавата и включването им ще бъде една добра крачка по този път, отбеляза заместник-министърът на образованието и науката. Тя посочи, че политиката на МОН е за все по-голяма отвореност на училищата към други институции. „Ученето се случва не само в класната стая, но и в истинския живот. Имаме програми, чрез които стимулираме посещения на предприятия, институции, фирми, музеи и културни институции – галерии и спектакли“, припомни Таня Михайлова. Тя благодари на всички, ангажирани с издигането на авторитета на институциите в България, и на Висшия съдебен съвет за неговото партньорство с българското училищно образование.

Споделете

GoTop