ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ПРАКТИКАТА В ПРЕДПРИЯТИЯ Е ПОЛЕЗНА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ

Проектът „Подкрепа за дуалната система за обучение“ е изключително полезен, защото продължава стъпките, които правим за връзката между бизнеса и професионалното образование от последните години. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на информационните дни на дейностите по проекта, финансиран с 24 500 000 лева европейски средства. Възможностите за участие в дуалната система за обучение от страна на предприятията, както и добрите практики за насърчаване на сътрудничеството между институциите бяха представени пред представители на училища и бизнес.

Заместник-министър Таня Михайлова заяви, че реалната работна среда има своите предизвикателства, които не могат да се обяснят в класната стая и затова практиката в предприятията е от изключително значение за усвояването на професията.

Дуалната система поставя акцент върху усвояването на професия чрез работа. Обучението чрез практика ще позволи на ученици, които нямат стаж по желаната професия, да намерят работа веднага след завършване на училище. Комбинираното обучение подпомага и работодателите, които спестяват разходи и време за подготовка на новоназначени служители. По думите на заместник-министър Таня Михайлова това придава още по-голяма значимост на проекта, защото днес е важно да имаш професия, в която да се реализираш.

Целта на проекта „Подкрепа за дуалната система за обучение“ е да помогне за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Предвидено е практическо обучение за 9 800 ученици и включването на 147 професионалните гимназии и училища с паралелки дуална система на подготовка. Ще има възможност и за подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, а също и представители на работодателите да придобият педагогически и методически умения.

Проектът ще се реализира в рамките на три години.

Споделете

GoTop