ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГА ИНОВАТИВНОСТ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГА ИНОВАТИВНОСТ

Професионалното образование предполага много иновативност, заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова в разговор с екипа на Средно училище „Иван Вазов“ във Вършец. По думите и професионалното образование позволява на учениците да бъдат адаптивни и гъвкави във времето на бързо навлизане на нови технологии и появата на професиите на 21 век.

Екипът на иновативното училище бе домакин на директори, учители и експерти от областите Монтана, Видин, Враца и Ловеч, които обмениха добри педагогически практики и иновативни подходи.

В училището над 550 ученици се обучават в профилите „Икономическо развитие“, „Чужди езици“ и „Природоматематически“, както и по професиите „Хотелиер“ и „Техник-озеленител“. От следващата година ще предложат дуално обучение в една паралелка с професии „Готвач“ и „Рехабилитатор на термални процедури“. Професиите са избрани, за да могат младите хора да останат и да работят в курортния град.

Интердисциплинарните уроци в училището са разработени от по няколко учители. Учениците имат свое портфолио с изследвания, чертежи и разработки, участват в професионални общности в сферата на туризма, работят по проекти, изучават парково строителство, учат се как и с какви строителни материали да организират пространството, изследват растителни видове по време на учебни екскурзии. Чрез въвличане на учениците в практически задачи тук се усвояват по-добре знания и умения. В това училище изнесеното обучение е задължително и се случва благодарение на партньорства с бизнеса и монахините от Клисурския манастир, където има уникални растителни видове. Имат си и ученическа компания. Тук се правят публични защити, на които учениците защитават свои тези пред учители, родители и общественост.

Озеленяването и най-разнообразните изделия в цялото училище – в двора, както и мебелите в коридорите и стаите, са дело на самите учители и ученици. Тук имат собствена метеорологична станция и слънчев часовник. Столовата е и класна стая, а физкултурният салон – и актова зала.

Намираме начин как нещата да се случат, а не търсим обяснения защо не могат да се случат, казват учителите в „Иван Вазов“.

Споделете

GoTop