ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: РОДИТЕЛИТЕ СА СРЕД НАЙ-ВАЖНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА УЧИЛИЩЕТО

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: РОДИТЕЛИТЕ СА СРЕД НАЙ-ВАЖНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА УЧИЛИЩЕТО

Необходимо е да намерим решение с общи усилия да възстановим доверието в образователната система от страна на родителите. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова на конференцията „Да върнем родителите в училище“, организирана от евродепутата Асим Адемов в Югозападния университет в Благоевград. Според нея родителите са едни от най-важните партньори, на които всички разчитат, затова един от стратегическите приоритети на екипа на Министерството е възстановяването на диалога между училището и родителите.

„Само при споделени отговорности диалогът родител-учител ще бъде резултатен и успешен“, каза още г-жа Михайлова и посочи, че доверието в учителите е изключително важно, но родителите също трябва да поемат своята отговорност. И макар да има много канали за комуникация с учителите, един от най-важните и достоверни източници на информация, за това какво се случва в училище, си остава контактът и общуването на живо с родителя. Класният ръководител или учителят е този, който най-добре знае какво прави детето в училище и обективно може да предаде информацията на родителя. А информацията, която те получават от своите деца, не винаги е достоверна и трябва да бъде проверявана.

По думите на Михайлова трябва да се излезе от стериотипа, че срещата с психолога или педагогическия съветник в училище е наказание за ученика или родителя. Те са хората, към които може да се обърнат родителите, когато има проблем, и дори преди да се е появил проблемът. Родителите трябва да имат очи, да имат сензитивност, да усетят и предотвратят проблема. Затова задължително трябва да участват в живота на училището, да са активни и да споделят проблемите на своите деца.

„Без участието на родителите не могат да се решат редица проблеми, един от които е агресията в училище. Тя до голяма степен е плод на нарушената комуникация ученик-родител, родител-учител, учител-ученик“, посочи заместник министър Михайлова и призова присъстващите директори, учители и студенти да работят заедно за по-добрата комуникация между учители и родители. А на студентите тя пожела все повече да избират учителската професия, защото да бъдеш учител е призвание.

На конференцията бяха представени резултатите от национално изследване на тема „Степента на отчужденост на родителите към училищния живот на своите деца“, изготвено по инициатива на Асим Адемов. В диалога за възстановяване на връзката между родители и учители се включиха още доц. Траян Попкочев, декан на Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Марияна Гюрова, училищен психолог в Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ и д-р Харалан Александров, социален антрополог.

Споделете

GoTop