ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: СРЕДНОТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ СА НЕОТДЕЛИМИ ЕДНО ОТ ДРУГО

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: СРЕДНОТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ СА НЕОТДЕЛИМИ ЕДНО ОТ ДРУГО

„Средното и висшето образование са неотделими едно от друго. Те са индикатори за качеството на цялостния образователен продукт. Всяка от двете системи влияе непосредствено на другата система. На изхода на средното училище са младите хора, които влизат в университета с придобитите базисни знания. Университетът от своя страна създава младите учители, които на свой ред ще вдъхновяват и мотивират бъдещите поколения.“

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова на форум за взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване на качеството на образованието, който се провежда за осма поредна година в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

„Живеем във времена, в които продължаващата квалификация на учителите е изключително важна“, допълни заместник-министърът и акцентира върху решаващата роля на университетите като основен фактор за кариерното развитие и продължаващото обучение на учителите.

Целта на научно-образователната инициатива на „Департамента за информация и усъвършенстване на учители“ е да представи добри практики, които повишават качеството на българското образование.

В програмата са включени презентации и доклади на редица теми, сред които „Новаторски подходи и методи на обучение“, „Подходи и методи за работа с деца с аутизъм“, „Приложение на облачните технологии в училище“, „Приобщаващо образование“ и други. Те ще бъдат представени от университетски преподаватели, образователни есперти, директори на детски градини и училища, учители и други педагогически специалисти.

Утре в зала № 1 на Ректората ще се проведе тържествена церемония по връчването на свидетелства на учители и педагогически специалисти, които са придобили най-високата първа професионално-квалификационна степен през 2018 г.

В тазгодишната сесия над 100 педагогически специалисти от цялата страна са защитили успешно своите изследователски разработки за иновации в областта на педагогиката.

Споделете

GoTop