ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ЦЕЛТА НА КВАЛИФИКАЦИЯТА Е ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНА ЗА РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ЦЕЛТА НА КВАЛИФИКАЦИЯТА Е ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНА ЗА РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ

Смисълът на всяка квалификация е да е полезна за работата на учителя. Това трябва да става чрез индивидуален избор, за да отговаря на потребностите на преподавателите. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на връчването на удостоверенията на първата група от 25 директори, преминали обучение по прилагането на компетентностния подход в образователния процес. Целта е образователният процес да се префокусира вече към създаване на умения у учениците. Това е предпоставка за развитие и самоусъвършенстване през целия живот във времена на все по-динамично променящата се среда.

Обучението на първите 25 директори се проведе в Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) в град Банкя. Заместник-министър Таня Михайлова подчерта, че положителното е не само новото, което са научили директорите, но и опитът, който са споделили помежду си и ще споделят занапред. Важно е да има общност между професионалистите. Образованието е екипна работа, посочи още заместник-министърът. Самите директори изразиха мнение, че подобен тип обучения – в малки групи – са много по-качествени. Така се създават възможности за нови контакти, общуване и обмяна на идеи.

Таня Михайлова разговоря и с учители, които се обучават за преподаване на предмета „История и цивилизации“. В Центъра се подготвят 50 преподаватели по предмета „История и цивилизации“ от цялата страна. Таня Михайлова апелира те да предоставят обратна връзка за квалификацията, за да може при необходимост да се предприемат подобрения. В церемонията участваха и представители от страна на синдикалните партньори и общината. Удостоверенията бяха връчени в новата обучителна зала, оборудвана със съвременна дигитална и иновативна техника за теоретически и практически обучения.

Споделете

GoTop