ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА УЧАСТВА В ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРИЗЬОРИТЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА УЧАСТВА В ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРИЗЬОРИТЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

Трима ученици от 12 клас спечелиха наградите в Националния конкурс за ученическо есе на Висшия съдебен съвет. Темата на есето бе „Откровено за съдебната власт“, а в конкурса се включиха 139 ученици от цялата страна.

Първото място спечели Цветан Мусеров от Професионалната гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“ в гр. Пловдив. Втората награда бе присъдена на Ева Обесникова от Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ във Видин, а с трето място бе отличен Георги Жечев от Седмо училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна.

„Съдът е последната крепост на демокрацията“. С този цитат от едно от есетата заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова се обърна към участниците в конкурса.

Според нея демокрацията е в разделението на властите, но и в тяхното сътрудничество, като даде за пример споразумението между МОН и ВСС за реализирането на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури“.

Заместник-министърът поясни, че програмата започна през учебната 2014-2015 г, а нейното разрастване показва колко успешна е тя.

Таня Михайлова каза, че по думите на редица участниците в конкурса, именно благодарение на тази програма са придобили знанията си за съдебната система и до голяма степен са променили отношението си към нея.

Заместник-министърът заяви, че във всички есетата проличава ясното осъзнаване на значимостта на съдебната власт за развитието на страната ни и гражданското общество.

По време на церемонията Националната финансово-стопанска гимназия бе отличена за активното си участие в конкурса.

В Деня на отворените врати на ВСС учениците получатават допълнителна информация за образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Споделете

GoTop